Strona
główna
Rejestracja
użytkownika
Aktualna
aukcja
Archiwum Regulamin Kontakt
Polphilamart
 
English English Polski Polski Rejestracja | Zaloguj 

Regulamin

§1

Aukcja jest publiczna i dobrowalona.
Wszelkie zakupy są dokonywane na własny rachunek.


§2

Wszelkie zlecenia przyjmowane są poprzez internet na stronach aukcyjnych, po podaniu numeru klienta i kodu dostępu, w bezpiecznym trybie kodowanym.


§3

Wszystkie transakcje dokonywane są w dolarach amerykańskich. 


§4

Dla każdego lotu jest pokazana aktualnie wylicytowana cena zakupu danego lotu.


§5

Loty oznaczone jako "aukcja grzecznościowa" są wystawiane do sprzedaży przez inne domy aukcyjne lub osoby prywatne. Transakcje lotów odbywają się na warunkach tych domów aukcyjnych lub osób prywatnych. Warunki te są podane w załączeniu opisu danego lotu. Tansakcji dokonują pomiędzy sobą klient i dany dom aukcyjny. Za realizację tych transakcji aukcjonariusz nie odpowiada.


§6

Stawki przebicia określone są następująco:

od $0.00 do $50.00 $1.00
od $50.01 do $100.00 $2.00
od $100.01 do $200.00 $3.00
od $200.01 do $500.00 $5.00
od $500.01 do $1,000.00 $10.00
powyżej $1,000.01 $25.00Program aukcyjny umożliwia automatyczne licytowanie do maksymalnej sumy i podpowiada każdorazowo minimalne przebicie.


§7

Przebicie danego lotu zobowiązuje do jego odbioru. Kupujący jest zobwiązany do uregulowania rachunku w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Zakupione walory są przekazywane kupującemu dopiero po uregulowaniu całej należności.


§8

Opis wszystkich lotów dokonywany jest z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy aukcjonariusza. W przypadku lotów łączonych oraz zbiorów nie uwzględnia sie żadnych reklamacji.


§9

Wszytkie loty są ilustrowane w katalogu w postaci zdjęć cyfrowych. Na życzenie aukcjonariusz może przesłać pocztą elektroniczną dodatkowe zdjęcia cyfrowe, kopie atestów lub opisy. Nie ma możliwości oglądania lotów w naturze.


§10

Reklamacje przy ujawnionych wadach jawnych, muszą wpłynąć do aukcjonariusza w ciągu 14 dni od daty otrzymania lotu.


§11

W katalogu aukcjyjnym podano numerację według najnowszego katalogu Fischer i Michel. Osobno umieszczono opis użytych symboli.


§12

Loty niesprzedne w czasie trwania aukcji, można nabyć do 10 dni po zamknięciu aukcji po wynegocjonowanych cenach. Propozycję takiej ceny należy przesłać pocztą elektroniczną do aukcjonariusza.


§13

Aukcjonariusz zastrzega sobie prawo do wycofania lotów w trakcie trwania aukcji.


§14

Do wszelkich pozostałych spraw aukcjonariusz zastrzega sobie prawo do ich interpretacji


§15

Do ceny nabycia nie jest doliczana żadna prowizja. Nabywca musi pokryć jedynie ewentualne koszty wysyłki. Kalkulacji kosztów można dokonać na stronie: www.canadapost.ca


§16

Internetowy dom aukcyjny POLPHILAMART przyjmuje w komis walory filatelistyczne i numizmatyczne
Warunki:
1. Minimalna cena wywoławcza jednego waloru musi wynosić $50 USD, a zbiorów lub kolekcji min $1000 USD.
2. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za umieszczenie walorów (lotów) na aukcji.
3. Prowizja w wysokości 15% jest pobierana po zakończeniu aukcji od wylicytowanej wartośći.
4.W przypadku braku ofert kupna proponujemy bezpłatne wystawienie walorów na trzech kolejnych aukcjach.
5. Przed wystawieniem aukcji walory należy przesłać do domu aukcyjnego przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na 21 dni przed rozpoczęciem aukcji na adres:
POLPHILAMART
Leszek(Les) Smolik
42 Jagges Dr.
Barrie, ONT
L4N 0W8
Canada.
6. W przypadku braku ofert kupna na kolejnych trzech aukcjach, dom aukcyjny odsyła walory bez pobierania prowizji. Właściciel walorów pokrywa jedynie koszty wysyłki przesyłką poleconą, koszt: $25.00 USD + dodatkowe opłaty za wagę przesyłki. Kalkulacji można dokonać na stronie:
www.canadapost.ca


§17

Osoba upoważniona do udziału w aukcji posiada własny indywidualny login klienta i kod dostępu. Kod dostępu jest wydawany klientowi po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i poufnie przekazany klientowi pocztą elektrowniczną (email). Użycie loginu i kodu klienta jest jednoznaczne z dokonaniem zlecenia zakupu.


§18

Wszystkie informacje pobrane od klientów w celu rejestracji w internetowym domu aukcjinym POLPHILAMART są zakodowane i zabezpieczone w bazie danych do której dostęp ma jedynie aukcjonariusz. Wszystkie te infromacje są ściśle chronione i nie są przekazywane osobom trzecim. System oprogramowania internetowego domu aukcyjnego POLPHILAMART posiada kody zabezpieczające zgodnie z zasadami i prawem przechowywania danych osobowych na terenie Canady i USA.


§19

Skróty i symbole

Cechy

Znaczek bez podlepki

Znaczek bez podlepki

Znaczek na podlepce

Znaczek na podlepce

Znaczek bez gumy

Znaczek bez gumy

Znaczek stemplowany

Znaczek stemplowany

Znaczek na wycinku

Znaczek na wycinku

List

List

Czworoblok

Czworoblok

Nadruk podwójny

Nadruk podwójny

Nadruk odwrócony

Nadruk odwrócony

Nadruk podwójny, normalny i odwrócony

Nadruk podwójny, normalny i odwrócony

Kasowany grzecznościowo

Kasowany grzecznościowo

Koperta pierwszego dnia obiegu

Koperta pierwszego dnia obiegu

Nowodruk

Nowodruk

ząbkowany

ząbkowany

Ząbkowanie liniowe

Ząbkowanie liniowe

Ząbkowanie grzebieniowe

Ząbkowanie grzebieniowe

Ząbkowanie ramkowe

Ząbkowanie ramkowe

nacinany

nacinany

cięty

cięty

cięty z jednej strony

cięty z jednej strony

parka

parka

parka te^te^be^che

parka te^te^be^che

makulatura

makulatura

offset

offset

staloryt, miedzioryt

staloryt, miedzioryt

rotograwiatura

rotograwiatura

litografia

litografia

typografia

typografia

nadruk potrójny

nadruk potrójny

nadruk podwójny i odwrócony

nadruk podwójny i odwrócony

znak wodny

znak wodny

próba

próba

druk podwójny

druk podwójny

nadruk/przedruk

nadruk/przedruk

zdarzajš się fałszerstwa

zdarzają się fałszerstwa

fałszerstwo na szkode poczty

fałszerstwo na szkodę poczty

zdarzają się fałszywe

zdarzają się fałszywe

Cechy monet i banknotów

próba

Próba

wzór

Wzór

stempel lustrzany

Stempel lustrzany

uncirculated

Stan nr I ( Menniczy )

extremely fine

Stan nr II (75%-80% M)

very fine

Stan nr III (50%-60% M)

fine

Stan nr IV (35%-40% M)

very good

Stan nr V (25%-30% M)

good

Stan nr VI (15%-25% M)

poor

Stan nr VII (10%-15% M)

Katalogi znaczków

Fi

Katalog Fischer

Mi

Katalog Michel

Sc

Katalog Scott

Katalogi monet i banknotów

Kp

Katalog Krause

Pa

Katalog Parchimowicz

Mił

Katalog Miłczak

Copyright © 2006 Polphilamart.