Strona
główna
Rejestracja
użytkownika
Aktualna
aukcja
Archiwum Regulamin Kontakt
Polphilamart
 
English English Polski Polski Rejestracja | Zaloguj 

Referencje

Referencje filatelistyczne:
----------------------------------------------

Ceny i opisy walorów filatelistycznych i numizmatycznych wystawianych na licytacji w Internetowym Domu Aukcyjnym "POLPHILAMART" są oparte na katalogach cenowych, specjalizowanych i aukcyjnych. Walory filatelistyczne, które wymagają gwarancji są zagwarantowane lub mogą być zagwarantowane przez expertów BPP i PZF.


Referencje filatelistyczne:
----------------------------------------------

Literatura
----------------------------------------------


1. Katalog Polskich Znaków Pocztowych. Tom I Fischer Katowice 2009-2016.
2. Katalog Polskich Znaków Pocztowych. Tom II Fischer Katowice 2010.
3.Katalog Znaczków i Całostek Ziem Polskich.Poczty Okupacyjne,Lokalne,Wojskowe,Obozowe. Tom II. Michał Jankowski, Zbigniew Korszeń. Warszawa 1997.
4. Polskie Znaki Pocztowe.Tom I,II,III,IV,V.Pod redakcją Antoniego Łaszkiewicza i Zbigniewa Mikulskiego,Warszawa 1960.
5. Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych Ziem Polskich.Tom I,II,III,IV. Krajowa Agencja Wydawnicza.Warszawa 1989.
6. Poczta Polska w 1944 roku.Krajowa Agencja Wydawnicza.Warszawa 1981.
7. Poczta Królestwa Polskiego w Latach 1815-1851.Organizacja i Dokumentacja Działalności. Miczysław Czernik. Muzeum Poczty i Telekomunikacji.Wrocław 1987.
8. Podręcznik Specjalizowany Polskich Znaków Pocztowych 1944-1999. Adam Kiełbasa-Schoeni, Stanisław Folta. Basel-Gliwlce 2002.
9. Polska Cenzura Korespondencji w Latach 1918-1922. Monografia i Katalog Znaków Cenzury. Bronisław Brzozowski, Jerzy Tokar. Kłodzko-Łódz 2001.
10. Katalog Ogólny.Poczty Polskie w Niemieckich Obozach Jeńców. Józef Machowski.Kraków 1963.
11. Katalog Poczty Obozowej IIC Woldenberg. Józef Machowski. Kraków 1963.
12. Katalog Poczty Obozowej w Gross Born. Józef Machowski.Kraków 1963.
13. Katalog Poczty Obozowej w Neubranderburg. Józef Machowski. Kraków 1963.
14. Katalog Poczty Obozowej VIIA Munrau. Józef Machowski. Kraków 1963.
15. Katalog Poczty Miedzyobozowej w Okręgu Lubeka. Józef Machowski. Kraków 1963.
16. Pieczęcie Pocztowe na Ziemiach Polski w XVIII Wieku (1762-1800). Prof.Stanisław Mikstein. Białystok 1936.
17. Znaki i Marki Pocztowe w Polsce w XVII i XIX Wieku (1780-1870). Włodzimierz Polański. Kraków-Genewa. 1922.
18. The Kingdom of Poland.Poland No.l and Associated Postał History. By M.A. Bojanowicz, R.D.P. London 1979.
19. Królestwo Polskie. Polska Nr.l na tle Historii Poczty. M.A.Bojanowicz, R.D.P. Poznań 1993.
20. Encyklopedia Filatelistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN,Polski Związek Filatelistów .Warszawa 1993.
21. Michel. Briefe-Katalog Deutschiand 2008-2016.
22. Michel. Deutschland-Spezial.Band 1:1849 bis April 1945.2003.
23. Michel. Deutschland-Speziai. Band 2:Ab Mai 1945 (Alliierte Besetzung bis BDR). 2008-2016.
24. Michel. Europa Katalog Band 1. West und Mitteleuropa, 2008-2016.
25. Michel. Europa Katalog Band 2. Sude europa. 2008-2016.
26. Michel. Europa Katalog Band 3. Nord und Nordwesteuropa.2008-2016.
27. Michel. Europa Katalog Band 4. Osteuropa.2008-2016.
28. Scott. Standard Postage Stamp Catalogue. Volume 1,2,3,4,5,6,7. 2008-2016.
29. Cherrystone-Philatelic Auctions. New York 2007-2016.
30. Heinrich Kohler Deutschland Altestes Briefmarkenauktionshaus.Wiesbaden 2008-2016.
31. David Feldman SA.Philatelic Auction. Geneva 2008-2016.


Referencje Numizmatyczne:
----------------------------------------------


Literatura
----------------------------------------------


1. Monety Polskie. Janusz Parchimowicz. Szczecin 2009-2016.
2. Katalog Monet Polskich. Andrzej Fischer. Katowice 2009-2016.
3. Jan Paweł II Na Monetach Świata. Andrzej Fischer. Katowice 2011-2016.
4. World Coin Catalogue. Krause 2009-2016.
5. Warszawskie Centrum Numizmatyczne. Katalogi Aukcyjne. 2009-2016.


Referencje Banknotów:
----------------------------------------------

Literatura
----------------------------------------------


1. Katalog Polskich Pieniędzy Papierowych od 1794. Czesław Miłczak. Warszawa 2009-2016.
2. Polski Pieniądz Papierowy 1794-1994.Marian Kowalski. Warszawa 1994.
3. World Paper Money. Krause 2009-2016.
4. Warszawskie Centrum Numizmatyczne. Katalogi Aukcyjne 2009-2016.


Referencje Orderów i Odznaczeń
----------------------------------------------

Literatura
----------------------------------------------


1. Polskie Ordery i Odznaczenia XVIII i XIX Wiek.Wanda Bigoszewska.Warszawa 1989.
2. Polskie Ordery Odznaczenia i Niektóre Wyróżnienia Zaszczytne. 1705-1990. Tom I Stefan Oberleitner. Zielona Góra 1992.
3. Polskie Ordery Odznaczenia i Niektóre Wyróżnienia Zaszczytne. 1705-1990. Tom I. Stefan Oherleitner.Zielona Góra 1999.
4. Polish Orders,Medals,Badges and Insignia. Military and Civilian Decorations. 1705-1985. By Zdzisław P. Wesołowski. Miami-Florida 1986.


Referencje Expertów:
----------------------------------------------

Oficjalnym expertem Internetowego Domu Aukcyjnego "POLPHILAMART" w dziedzinie filatelistyki i wszystkimi zagadnieniami związanymi z tej dziedziny jest:

Mgr.Heinrich Hubert Jendroszek

Postfach 1203 D-32669 Lügde
Germany
tel: 49-5281-799-82
email: h. h. jendroszek@gmx.de
Wszystkie znaczki i całostki polskieRefrencje Aukcjonariusza:
----------------------------------------------

Prezydent-Aukcjonariusz Internetowego Domu Aukcyjnego POLPHILAMART

Mr. Leszek (Les) Smolik

42 Jagges Dr.

Barrie, ONT.

L4N 0W8 

CANADA

 jest członkiem:

Polish Canadian Coins Stamps Club TROYAK.

Copyright © 2006 Polphilamart.